APC

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V BR1500GI

  • 865Watts / 1.5 kVA
  • Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken
  • Groene modus
  • LCD-display

Productinformatie

LCD-display  
Tekst en schakelschema's met de bedrijfsmodi, systeemparameters en alarmen.

Vervangen accu zonder gereedschap 
Maakt snelle en makkelijke vervanging van de accu mogelijk.

Overspanningsbeveiliging van telefoon-datalijn  
Beschermt alle aangesloten apparatuur tegen overspanning in telefoonlijnen.

Uitbreidbare runtime  
Extra batterijen kunnen worden toegevoegd om een lange tijd stroom te leveren aan de lading als de toevoer van het elektriciteitsbedrijf het laat afweten.

Opnieuw instelbare circuitonderbrekers  
Gemakkelijk herstel van overbelastingen;je hoeft geen zekering te vervangen.

Automatische regeling versterken en fijnafstemmen voltage (AVR)  
Voorkomt dat voltageschommelingen de oorzaak zijn van verslechtering van audio- en videosignalen en overbelasting van de stroomvoorziening van componenten.

Seriële connectiviteit  
Je kunt de S20 via de seriële RS-232 bewaken en bedienen. Meer informatie over de communicatie met de S20 vindt je in Application Note #102 van APC. Crestron- en AMX-gebruikers vinden op de desbetreffende websites meer informatie over de integratie van de S20 in deze netwerken.

Groene modus  
Bedrijfsstand (waarvoor patent is aangevraagd) waarin ongebruikte elektrische componenten met goede stroomvoorzieningscondities worden overgeslagen (bypass) om een zeer hoge operationele efficiency te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging.

[[more]]Melding niet-aangesloten accu  
Waarschuwt als geen geschikte accu aanwezig is voor back-upstroom.

Instelbare voltagegevoeligheid  
Biedt de mogelijkheid de UPS aan te passen voor optimale prestaties in specifieke omgevingen of generatortoepassingen.

Instelbare voltagetransferpunten  
Garandeert een maximale nuttige levensduur van de batterij door het invoerspanningsvenster te verbreden of de uitgangsspanningsregeling te beperken.

Hoorbare waarschuwingssignalen  
Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.

Automatische zelftest  
Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.

Stopcontacten met accu- en (alleen-)piekspanningsbeveiliging  
Reserveert stroomcapaciteit en bedrijfstijd voor aangesloten apparatuur waarvoor accuback-up nodig is tijdens bescherming tegen spanningswisselingen voor minder kritische apparatuur.

Koude-startmogelijkheid  
Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is.

Gegevenslijnpiekstroombeveiliging  
Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn

Vervanging hete accu's mogelijk  
Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.

Melding batterij-uitval  
Geeft een vroegtijdige foutanalyse van de accu's waardoor tijdig preventief onderhoud mogelijk is.

Goedgekeurd door veiligheidsbureau  
Stelt het testen en goedkeuren van het product zeker om veilig met de verbonden belastingen en binnen de gebruikersomgeving te werken.

Seriële connectiviteit  
UPS-beheerfuncties via een UPS- of seriële verbinding.

Voor transformer-block geschikte stopcontacten 
Bescherm de apparatuur met input-transformer blocks zonder de toegang tot andere stroomverbruikers te blokkeren.

USB connectiviteit  
Maakt aansturing van de UPS via de USB-poort mogelijk.

Batterijen vervangbaar door de gebruiker  
Verhoogt de beschikbaarheid daar een geschoolde gebruiker upgrades kan uitvoeren en batterijen vervangen. Hierdoor wordt de gemiddelde reparatietijd (Mean Time to Repair, MTTR) gereduceerd.

Storingsindicator voor bedrading in gebouwen  
Deze LED informeert de gebruiker over eventueel gevaarlijke bedradingsproblemen in het muurcircuit.

Stroombesparende stopcontacten  
Sluit automatisch de stroom af voor apparatuur die niet wordt gebruikt om elektriciteit te besparen.

Automatische regeling versterken en fijnafstemmen voltage (AVR)  
Grotere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van pieken en dalen in het voltage zonder de accu te gebruiken.

Intelligent batterijbeheer  
Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.

Accu en stopcontacten met beveiliging tegen overspanning 
Back-up en bescherm jouw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken.

Gegevenslijnpiekstroombeveiliging 
Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn

Stopcontacten met alleen piekspanningsbeveiliging 
Beschermt secundaire elektronica tegen spanningspieken zonder vermindering van het batterijvermogen dat gebruikt wordt voor primaire elektronica tijdens stroomuitval.

Energiebeheerfunctie 
Energiebesparing door automatisch uitschakelen van randorganen als het hoofdapparaat, meestal een pc, in de slaapstand gaat of wordt uitgezet. De voeding naar de randorganen wordt direct hersteld als het hoofdapparaat ontwaakt of wordt aangezet.

Automatische regeling versterken en fijnafstemmen voltage (AVR) 
Grotere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van pieken en dalen in het voltage zonder de accu te gebruiken.

Groene modus 
Bedrijfsstand (waarvoor patent is aangevraagd) waarin ongebruikte elektrische componenten met goede stroomvoorzieningscondities worden overgeslagen (bypass) om een zeer hoge operationele efficiency te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging.

Spanningsoverdrachtpunten naar keuze 
Pas de spanningspunten in (voor een breder of smaller bereik) waar jouw UPS overschakelt naar de batterij voor een maximale levensduur van de batterij en bescherming van gevoelige elektronica.

Spanninggevoeligheid naar keuze 
Wissel tussen voorgedefinieerde spanningspunten voor het overschakelen van de bron naargelang de kwaliteit van jouw voeding (hoge, gemiddelde of lage gevoeligheid), met maximale levensduur van de batterij en bescherming van gevoelige elektronica.

Intelligent batterijbeheer 
Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.

Koude-startmogelijkheid 
Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is.

Melding batterij-uitval 
Geeft een vroegtijdige foutanalyse van de accu's waardoor tijdig preventief onderhoud mogelijk is.

Automatische zelftest 
Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.

Voor transformer-block geschikte stopcontacten 
Bescherm de apparatuur met input-transformer blocks zonder de toegang tot andere stroomverbruikers te blokkeren.

Specificaties
Beknopte specificaties

beoordelingen